tell show    tell show

tty

                      کارگرباربری      بسته بندی     

      کارگر باربری

         کارگران باربری اين شرکت ، بدون درخواست خودرو هم در اسرع وقت در محل حاضر ميشوند ، این افراد که کارگر حمل ونقل نیز گفته می شوند کارگرانی هستند که جهت جابجایی لوازم منزل و اسباب کشی  و در امور بسته بندی و حمل بار آموزش دیده اند .

   به همین جهت یک کارگر حمل ونقل و باربری دارای  شرایط مناسبی  ست  از جمله : 

 •  افرادی خوش برخورد و مردم دار هستند .

 •   تجربه کافی در زمینه بسته بندی برای اسباب کشی ، به ویژه جهت بسته بندی وسایل شکستنی  و ذی قیمت دارند .

 •  افرادی منظم و وقت شناس هستند . 

 •   مدیریت و نظارت بر عملکرد آنها آسان است . 

 •  آشنایی به روش بارگیری ، استفاده از ابزار مناسب جهت بستن و محکم کردن وباربری را بخوبی میدانند .

 •  امانت دار و محرم راز مشتری هستند . •  در مسائل خصوصی مشتریان دخالت نمی کنند .

 •  در چیدمان منزل راهنمايان خوبی هستند .

 •  برای اعتبار خود در آینده سعی و تلاش ميکنند .

transportaition car

 

 ارتباط مستقیم :

   tty

    تماس با دفتر  :  26764453

  

 

   تماس با ما  :

   tty

   شمال تهران26765301

  غرب تهران :  44824054

  مرکز تهران :   88450641